Lejebetingelser for leje af hestetransporter

Når du lejer en hestetransporter, hos Kongeaa Trailercenter, er der en række betingelser der skal overholdes.

 • Det lejede, skal returneres til aftalt tid. Ved for sen aflevering, uden aftale, Faktureres yderligere 990 kr. inkl. moms pr. påbegyndt time. Afbestilles køretøjet ikke, faktureres man for hele lejeperioden.
 • Bilen må kun føres af lejer eller den angivne fører i lejekontrakten. Bilen må ikke videreudlejes til andre.
 • I lejeperioden er der inkluderet 200 km. pr. døgn. Overskrides km. pr. døgn koster hver ekstra kørte kilometer 3,75 kr. inkl. moms
 • Bilen skal afleveres i rengjort stand. Ved manglende rengøring opkræves 625 kr. inkl moms pr. begyndt time.
 • Bilen er kaskoforsikret, som dækker skader på bilen. Ved skade opstået på bilen efter lejeperioden opkræves selvrisiko på 8.000 kr. inkl. moms
 • Bøder og afgifter mv. afholdes lejer og viderefaktureres med et pålagt gebyr på 300 kr. inkl. moms.
 • Bilen udleveres med fuld tank og skal ligeledes afleveres med fuld tank. Ved manglende tankning pålægges gebyr på 150 kr. inkl. moms udover selve brændstofomkostningerne.
 • Der må under ingen omstændig ryges i bilen. Hvis der ved kontrol, konstateres at der er røget i bilen, opkræves der et rengøringsgebyr på 2.500 kr. inkl. moms.
 • Bilen må udelukkende anvendes til transport af heste. Det er derved ikke tilladt at transportere andre dyr eller anden form for gods.
 • Ønsker man at benytte køretøjet udenfor Danmarks grænser, skal dette oplyses ved booking af køretøj.
 • Lejer og/eller fører skal være minimum 21 år og have haft kørekort i minimum 3 år.
 • Kongeaa Trailercenter A/S kan ikke gøres erstatningspligtige for tab og/eller skader på personer, dyr eller gods i forbindelse med anvendelse af det lejede.
 • Lejer er selv ansvarlig for at medbringe de nødvendige transportdokumenter, beviser og kørekort for at føre køretøjet lovligt.
 • Køretøjet skal afleveres på Stenbro Allé 1-3, 6650 Brørup indenfor åbningstiden.

 

Antal trailere på lager