Hvor hurtigt må man køre med trailer?

Når du spænder din trailer bag på bilen, gælder andre hastighedsgrænser, end hvis du kørte uden. Det er de samme hastighedsgrænser, der gælder for kørsel med campingvogn.

Hastighedsgrænser ved kørsel med trailer:

Vejtype Uden Tempo 100 Med Tempo 100
Motorvej: 80 km/t 100 km/t
Motortrafikvej: 80 km/t 80 km/t
Landevej: 80 km/t 80 km/t
Byzone:* 70 km/t 70 km/t


*Medmindre andet er skiltet, er den generelle hastighedsbegrænsning inden for tættere bebygget område 50 km/t. Er der lokalt skiltet med en højere max. hastighed, må man med trailer følge denne - til og med 70 km/t. 

Læs mere om Tempo 100 HER.

Antal trailere på lager